Kulturprisen til Ståle Oddvarson Brendstuen delast ut 10. Juni ved Rallardagen 2023.

Idrettsstipend 2023 gjekk til Ingrid Stigen Byggland i Høydalsmo Idrottslag.