1. førestilling kl 16.30 for bygdefolk og barneskulen,

2. førestilling kl 18.00 for bygdefolk og ungdomskulen.

Pris: 

Inngang: 50,- . Born og grunnskuleelevar: gratis

 

Inntektene går til Oslotur for ungdomskulen.