Straumstøtte

Landbruksdirektoratet har utarbeidd straumstøtte for jordbruket. Ordninga gjeld også jordbruksføretak i Tokke, sjølv om vi har gunstige straumprisar i kommunen.  

Søknadsskjema og meir info her: Strømstøtte for jordbruks- og veksthusnæringen - Landbruksdirektoratet

 

Bygningsvernseminar

Invitasjon til bygningsvernseminar 23. og 24. april. Sjå her

 

Avklaringar i samband med motormanuell hogst

De kan sende inn målekvitteringar etter kvart som de leverar tømmer for registrering av tilskot. Tilskotet vert utbetala når tømmerdrifta er ferdig.

Ved spørsmål kring ordninga, ta kontakt med skog- og utmarksrådgjevar Per Wraa.