Tokke kommunestyre gjorde endeleg vedtak i sak 105/22 om revidert Landbruksplan for Tokke kommune 2023-2026. Den viser at Tokke kommune satsar på landbruket også i tida framover.

Du kan lese Landbruksplanen 2023 - 2026 her

God lesing!