På planleggingsdagen i januar hadde barnehagane oppsummering og etterarbeid av ståstadsanalysa. Då fekk alle barnehageansatte kome med sine refleksjonar og innspel til vidare arbeid med kosthald og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede.

Det vert oppmoda til tverrfagleg samarbeid innad i kommunen. Tverrfagleg arbeidsgruppe hadde møte 29.februar, der ein kom i mål med å signere samarbeidsavtala. Målet med denne avtala er å tydeleggjere samarbeidet mellom barnehage, fysioterapeut, helsestasjon og tannhelsa i Tokke kommune.