Over 100 barnehagelærarar fekk ein inspirerande og lærerik dag, kor fokuset var gjennomføring av gode uteaktivitetar og lage mat ute i friluft. Regnet «bøtta ned», men som vanleg var barnehagelærarane vanntette, og stemninga var på topp heile dagen😊

 

Liv og Røre i barnehagar bidreg til å oppfylle Rammeplan for barnehagar, nasjonale anbefalingar for fysisk aktivitet og sittjestilling for barn og

Helsedirektoratets retningsliner for mat og måltid.

 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/folkehelse/liv-og-rore/liv-og-rore-i-barnehager/#heading-h2-1