Mari Seltveit fekk prisen som "Årets pensjonist", leiar av eldrerådet heldt takketale, medan varaordførar Benedikte Nes dela ut prisen.