Tokke Kommune skal masseutskifte ein del av vegen i Modalen. Frå klokka 07.00 16 august til og med 19 august klokka 18.00 vil vegen vere heilt stengt frå Modalen bru til og med Modalen 95, sjå vedlagt kart. Kontaktperson for Tokke Kommune er Oddmund Vågslid tlf 99202516 eller Olav Mostøyl 99202510.

Kartutskrift