Det er feil i straumnettet i Eidsborg pga brann i ei mast. Det blir arbeid med å rette feilen. 

Det er feil i straumnettet mellom Holtebru og Gaastjønn. Det blir arbeid med å rette feilen.

Ved spørsmål ring 35075700