Containerane ved returpunktet i Høydalsmo blir midlertidig flytta, pga anleggsarbeid,  sjå vedlagt bilde.  PDF document ODT document