Containerane ved returpunktet i Høydalsmo blir midlertidig flytta, pga anleggsarbeid,  sjå vedlagt bilde.