Før utgangen av 2024 vil kommunehuset gjennomgå miljøfyrtårn-sertifisering, og i løpet av denne perioden vil vi få konkrete verktøy som gjer det mogleg å arbeide målretta med å forbetre miljøprestasjonane innan områda arbeidsmiljø, avfallshandtering, energibruk, innkjøp og transport.

Prosessen er ein del av ei forstudie som tok til i 2018 om berekraftig reiseliv i Vest-Telemark. Oppdraget vart bestilt av næringskollegiet i Vest-Telemark og finansiert av dei seks kommunane i Vest-Telemark og Vest-Telemarkrådet. Du kan lese meir om denne spennande prosessen her.

Dersom du har spørsmål eller ynskjer å kome med innspel i sertifiseringsprosessen, er du hjarteleg velkommen til å ta kontakt. Vi ønskjer å involvere innbyggjarar og interesserte for å gjere denne prosessen så inkluderande som mogleg.

Les meir om miljøfyrtårn og FNs berekraftsmål her.

 

Ta kontakt med prosjektansvarleg Elisabeth Spockeli, 
epost: elisabeth.spockeli@tokke.kommune.no, telefon: 35 07 52 45, mobil: 47 68 11 30