Nå er sauene på beite på fjellet. Kommunen vil minne om generell båndtvang som gjeld frå 1. april til 20. august. Hundeeigar har ansvar for å ha kontroll på hund også etter denne datoen. Skade påført husdyr av hund kan medføre erstatningsansvar.

Kjem du over døde eller skada sau i fjellet er det fint du seier i frå. I tabellen under finn du kontaktpersonar for dei ulike beitelaga

Beitelag

Kontaktperson

Telefon

Botndalen

Såvi Midjås

951 39 216

Vendalen

Oddvar Seltveit

900 13 727

Voilen (Skafsåheia)

Vegard Døli

906 10 892

Byrte

Lene Mostøyl

917 65 496

Tykve (Øyfjell)

Tor Einar Lid

917 99 130