Tokke kommune har to næringsområde på Dalen, Haugsevje og Vistadmoen, og eit  nyleg opparbeidd næringsareal på Høydalsmo.

Ta kontakt for meir informasjon.

 

Salsoppgåve Høydalsmovegen 746

Tomter i Høydalsmo

 

Oversikt næringsareal Høydalsmo -areal, pris og status.

Tomt,nr.

Areal, da

Pris, kr.

Regulert til

Ledig /Selt

Eigar

1

5082

130

Forretning/leiligheiter

Ledig

Tokke kommune

2

3663

90

Forretning kontor

Ledig

Tokke kommune

3

2414

70

Camping/ Motell

Ledig

Tokke kommune

4

4597

70

Industri

Ledig

Tokke kommune