Tokke kommune er ein omsorgsforskingskommune. Det betyr at vi deltar i nasjonale forskningsprosjekt og undersøkingar som er med på å kartleggje og forbetre omsorgstenestane. Kommunane som deltar får tilsendt rapportar som vi kan bruke til mellom anna planarbeid.  

Senter for omsorgsforskning øst, jobbar saman med Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i eit prosjekt om pårørandes oppleving av å bli ivaretatt av helse- og omsorgstjenestane. Sjå her: https://www.parorendesenteret.no/p%c3%a5r%c3%b8rendeunders%c3%b8kelsen. Undersøkinga er laga med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leva hele livet.

 

Dette er ei nasjonal spørjeundersøking som er åpen frem til 31. mars 2022