Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for ein ny, digital, nasjonal undersøking om helse og sjukdom. Innbyggarane i Vestfold og Telemark fylke er valt ut til å vera mottakarar av spørjeundersøkinga. 

Frå og med onsdag 2. oktober vil tilfeldig utvalde personar motta ein SMS der dei blir bedt om å svare på ein kort undersøking. Det vil ta ca 5 min å svare.

Du kan lese meir om undersøkinga her.