Tokke kommune er med i ei ordning som heiter "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Søknadsfrist 04.12.20.

Målet med midlane er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom 

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om støtte. 

Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen, t.d. lokale ledd av kor, korps og frivillige organisasjonar og idrettslag. I regelverket til tilskotsordninga står det skrive kva ein kan søke tilskot til og kva for kriterier som må vere oppfylt for å søke. 

Les meir på Bufdir sine sider HER.

Søknadsfristen er 04. desember 2020.

Kontaktperson i Tokke kommune:

Hassen Samahle

e-post. Hasse.samahle@tokke.kommune.no