Norsk begynnerkurs (bokmål) for fremmedspråklige høst 2019 og vår 2020. Kurset er gratis, men lærebøkene «På vei» med cd må kjøpes. Kurset er på 50 timer før jul og 50 timer etter jul.  Dette passer for dem som ikke har grunnkurs fra før.

Informasjonsmøte og påmelding tirsdag 24.09.19, personalrommet, Tokke skule, kl. 19.00.

Dersom spørsmål - ta kontakt med Hans, tlf. 416 00 076