Før påske startar arbeidet med å fjerne moloen på Dalen. Denne skal bli erstatta av nye flytebrygger. Det vil vere anleggsarbeid på bryggeområdet fram til 15. mai. Etter dette startar montering av nye flytebrygger som skal vere ferdig til 10. juni.

Har du spørsmål ta kontakt med Per Wraa på telefon 35075244