Under siste møte i kommunestyret på Åmdals Verk 25. mai blei kst. rådmann Finn Arne Askje samrøystes innstilt som ny administrativ leiar i Tokke kommune. Askje (52) har vore oppvekstsjef i Tokke i omlag 8 år. Han er utdanna økonom, men er og faglærar i realfag, pedagog mm. Han driv i tillegg eit allsidig husdyrbruk i Lårdal. Askje har også tidlegare site i Tokke kommunestyre i 12 år for partiet Høgre.
I dag har vi signert arbeidsavtalen og Askje får ny fin tittel som kommunedirektør frå i dag. Tokke kommunestyre ser fram til eit godt samarbeid i åra som kjem. Lukke til