Velkomen til nye nettsider!

Leverandør av sidene er Custom Publish, som er blant Noregs største leverandørar av kommunale nettsider, kommuneportalar og nettsider for offentlege tenester. Dei har laga nettsider for over 140 kommunar.

Alle seks Vest-Telemarkkommunane får nye nettsider i løpet av september.

Sidene er nye og det kan sjølvsagt vere noko som manglar ennå, men nøl ikkje med å ta kontakt dersom du ikkje finn fram, har kommentarar eller spørsmål.

Lykke til!