• Møte med verkemiddelapparatet  i Telemark Næringshage 12.september
  • Bio -midlar søknadsfrist 20.september
  • Miljøfyrtårnsertifisering for reiselivs- og kulturbedrifter i Vrådal – kurssamlingar 31. august, 19.september og 19. oktober
  • Tokke Teknologipark – ledige kontorplassar’
  • Lunsj for alle reiselivs- og næringsverksemder på Dalen Hotell 25.september

 

Les heile nyheitsbrevet her