Ungdomsråd 2023-2024

Tokke ungdomsråd består av 2 representantar frå Tokke skule, 2 representantar frå Høydalsmo skule  og 2 representantar frå Vest-Telemark vidaregåande skule. Tokke ungdomsråd består dermed av 6 ungdomar. 

Det nye ungdomsrådet består av nokon som har vore med tidligare, og nokon heilt nye. Representantane ga eit veldig godt inntrykk under det første møtet, og det lover godt for dei kommande to åra at nettopp desse skal representere Tokke kommune.

Følg oss gjerne på instagram: Tokke ungdomsråd

 

Her er representantane i ungdomsrådet

Julie Konstanse Veen Hagen og Ayoub Raslan Khalifa frå Vest-Telemark videregåande skule. 

Sverre Nygård Ståland og Ann Hege Lofthus frå Høydalsmo skule.

William Gauslå og Emma Heggard frå Tokke skule.  

Vararepr. Bjørn-Olav Kovajord Olsnes Høydalsmo skule og Per Espolin G Johnson Tokke skule.

 

 

 

 

 

 

Ayoub Raslan 

Khalifa

Emma Heggard

Julie Konstanse

Veen Hagen

William GauslåSverre Nygård Ståland

Ann Hege

Lofthus

NestleiarMedlemMedlemMedlemLeiarMedlem