Torsdag 23. mars kl. 18.00 på kulturhuset, Gullbjørgsalen.

På møtet vil du treffe representantar frå politisk utval og administrativ leiing, samt kommuneoverlege.

  • Kommunedirektøren ynskjer velkomen
  • Kommunalsjef for helse og omsorg informerar om bakgrunn for saka og politisk bestilling
  • Innspel frå innbyggjerar
  • Oppsummering og avslutt

Velkommen!