Tokkegym Høydalsmo finn du i 3. etg. på Høydalsmo samfunnshus.
Alle som møter på opningsdagen er med i trekning av gåvekort på treningskort til Tokkegym.

Det blir enkel servering og moglegheit for å teste ut treningsutstyret. Denne kvelden kan du og teikne medlemskap i Tokkegym.
Medlemskapet er gyldig både i Høydalsmo og på Dalen. 
Dei som allereie har medlemsskap i Tokkegym Dalen, kan og bruke dette i Tokkegym Høydalsmo.