Gruppa er foreldrestyrt, men personal frå helsestasjonen og frivilligsentralen møter fyrste gongen.

 

Oppmøte: Frivilligsentralen på Dalen, Hotellvegen 1.

Tid: kvar måndag kl 11-13 (fyrste samling blir 31.01.2022).

 

Frivillig sentralen låner ut lokale, der ein kan samlast for sosial lag.

Forlag til aktivitet:

  • Trille ein tur
  • Samlast inne, der ein kan låne kjøkkenet.
  • Starte opp babysang?
  • Ymse