Ein søkjer ved trong for ny plass, endring, og overgang til annan barnehage/skulefritidsordning.

I barnehagen har barnet plass fram til skulestart.

På SFO må ein søkje kvart skuleår.

Det er 1 mnd. oppseiingsfrist i barnehage og SFO.

 

Søknadsskjema til barnehagane

Søknadsskjema til Sfo