Ein søkjer ved trong for ny plass, endring, og overgang til annan barnehage/skulefritidsordning.

Søknadsfrist: 28. februar 2021

I barnehagen har barnet plass fram til skulestart.

På SFO må ein søkje kvart skuleår.

Det er 1 mnd. oppseiingsfrist i barnehage og SFO.

Barnehage

SFO