I haust vil det vera eit kurstilbod i Vinje kommune for deg som har eit familiemedlem eller ein nær ven med demenssjukdom, og som bur i Vinje eller Tokke kommune.

Les meir om tilbodet og datoar her

Hugs å melde deg på innan 25.august.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med demenskoordinator
Marianne Eriksen på telefon 90 91 44 69 eller på e-post: marianne.eriksen@vinje.kommune.no