Rampa er universelt utforma og gjer det lettare å kome ut og inn av kano og kajakk.