Det vil bli iverksatt kompenserende tiltak i samarbeid med kommunene for å få åpnet disse lokasjonene raskt igjen.  

 

- Vi arbeider systematisk med trygge brukermøter og det er svært viktig at ansattes trygghet er godt ivaretatt i enhver sammenheng. Hovedverneombudet har vært sentral i dette arbeidet, og vi er enige om at vi forholder oss til anbefalingene fra Støtteteamet. De har anbefalt at vi unngår å ha møter med eksterne i Fyresdal, Seljord, Vinje og Kviteseid, i tillegg til lokasjonen i Nissedal som ble stengt for brukermøter for halvannen uke siden, sier direktør ved NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

 

Vi ser på løsninger

På bakgrunn av at lokasjonene i Fyresdal, Nissedal, Seljord, Vinje og Kviteseid nå er stengt for brukermøter, blir brukermøtene flyttet til hovedkontoret i Dalen eller gjennomført digitalt. De som bruker våre tjenester skal bli godt ivaretatt uansett. De som allerede har planlagt digitale møter vil dermed ikke bli påvirket av dette, forteller NAV-leder i Vest-Telemark Gerd Kari Skaalen.

 

- Brukerne på disse kontorene vil bli fulgt opp og ivaretatt. Alle ansatte blir informert om dette og vi kommer til å tilpasse oss disse anbefalingene som vi har fått av støtteteamet. Vi tar sikkerheten på alvor og alle som har timeavtale hos oss vil få beskjed om endringene, fortsetter hun.

 

Gina Nordahl er hovedverneombud i NAV Vestfold og Telemark og er tydelig på at dette er et nødvendig tiltak for å ivareta god nok sikkerhet på de aktuelle lokasjonene. - Jeg mener det ikke er forsvarlig å opprettholde brukermøter ved disse lokasjonene og jeg har vært tydelig i min anbefaling. Jeg er fornøyd med at dette blir tatt på alvor og mener det ikke er noe alternativ til stengning av de aktuelle lokasjonene, sier hun.
 

Kommunedirektør Finn Arne Askje forteller at anbefalingene fra Støtteteamet for sikkerhet og eiendom er behandlet i partnerskapet og kommunedirektørene er informert om strakstiltaket. - For oss er det viktig å arbeide målrettet for å få gjenåpnet lokasjonene, og at brukerne ivaretas på en betryggende måte. De som trenger nødhjelp og som ikke kan benytte digitale tjenester, skal fortsatt få ivaretatt sitt behov, sier han.

- Vårt arbeid med å trygge ansatte og sikre lokalene våre vil fortsette. Det betyr at det kan komme flere tiltak i vår region fremover, sier direktør for NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:

Anders Anundsen Telefon: 96 51 15 15

Gerd Kari Skaalen Telefon: 95 83 22 11

Finn Arne Askje Telefon: 95 07 66 37

Gina Nordahl Telefon: 95 91 42 49