Del 2 av søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket for 2020

  • Ved del 2 kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke tilskot.
  • Du kan levere søknaden fra og med 1. oktober, som er telledato.
  • Søknadsfristen er 15. oktober.
  • Du kan endre opplysningar i innsendt søknad i 14 dagar etter at søknadsfristen har gått ut, fram til og med 29. oktober.
  • Du kan levere søknaden inntil 14 dagar etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. oktober, men utbetaling av tilskot blir redusert med 1000 kroner for kvar dag frist er overskride.

Regionalt miljøtilskot (RMP)

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke tilskudd. Søknadsfristen i Vestfold og Telemark er 15. oktober - same frist som for søknad om produksjonstilskot.

Rettleiar og annan informasjon finn du her.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med landbrukssjef Åse Ingebjørg Flateland

E-post: aseingebjorg.flateland@tokke.kommune.no

Mobil:   917 21 365