Tokke kommune skal utarbeide sti- og løypeplan. Oppstartsmelding er sendt ut til aktuelle lag, organisasjonar og offentlege forvalterar.

Frist for innspel er sett til 10. mars.

 

Prosjektplan - sti- og løypeplan i Tokke kommune