GRATIS LEVERING AV AVFALL FRÅ HUSHALDABBONENTAR, IKKJE NÆRINGSAVFALL

Våroppryddinga er i full gang og vi vil sette ut containerar på følgjande stader:

  • Fjågesund- ved grendehuset:                     Måndag    10. mai
  • Vrådal - containerplass industriområde:     Måndag    10. mai
  • Åmotsdal- Groven landhandel:                   Måndag    10. mai
  • Haukeli industriområde:                              Tysdag      11.mai
  • Rauland containerplass (Juvland):              Tysdag      11.mai

Containerane blir ståande frå kl. 16.00- 19.00.

Her kan du som privatperson levere avfall som kjøl/frys, komfyrar,

omnar, anna elektrisk materiell, samt møblar og større hushaldsavfall. (ikkje tre-/rivingsvirke)

NB! Ikkje farleg avfall som: måling, lakk, lim, olje og liknande, eller dekk på felg.

Våre tilsette vil vera til stades for hjelp og rettleiing.

                                       

Tiltak i samband med koronaepidemien: Kvar einskild må sjølv hjelpe til å få avfallet satt på plass inne i containeren. Hald avstand til kvarandre, og følg instruksane som blir gjeve. 

Brot på instruksane kan føre til bortvisning.

 

Alle avfallsmottaka har også ope laurdag 29. mai, laurdag 26. juni, laurdag 31. juli og laurdag 28. august,  kl. 09.00-13.00.

For meir info sjå www.renovest.no

                                                                 
NB!!!!! Last ned «Min Renovasjon» app, her finner du hentekalender og anna nyttig informasjon