Kort til redusert pris kjøpast på skisenteret eller Kafè Hallbjønn.  

Retningsliner:

  • Alle born og unge frå fylte 7 år til og med 25 år betalar ein eigenandel på kr 500 for sesongkort på Hallbjønn Høyfjellsenter. Det må dokumenterast at dei er busett i Tokke kommune.
  • Alle som er elevar på Vest-Telemark vidaregåande skule betaler kr 500 i eigenandel. Elever som er busett i andre kommunar må syne oppdatert skulebevis ved kjøp av sesongkort.
  • Frist for kjøp av sesongkort til redusert pris er 1. mars 2024

 

Dokumentasjon finn dykk på Folkeregisteret. Ta med ein utskrift eller logg inn når dykk kjøper kort på skisenteret. 

Sjå elles info Hallbjønn Høyfjellsenter

Bilde av barn som står i kø i alpinbakke