Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppdaterte råd om eigenberedskap. 

Dei største endringane er: 

  • Anbefalt varighet på eigenberedskapen aukar frå minst tre dagar til ei veke 
  • Nokon tema er utvida, som kritisk medieforståing og opphaldsstadar i kriser 
  • Andre tema er nye, som felles eigenberedskap og psykisk helse i kriser

Les meir her, på sikkerhverdag.no