Skjøtsel av styvingstrea på Haugsevje er i gang. Trepleiar Jan Anders Hagland utfører jobben, her representert ved Arne Momrak.

Kulturlandskapssenteret har utarbeid skjøtselplan for området. Tokke kommune har fått midlar for å skjøtte området.

Til våren kjem det opp ei informasjonstavle om styvingstre.