Det er skote ein reinsbukk i Våmur Roan villreinområde (mellom Fyresdal og Nissedal) der det er misstanke om skrantesjuke. Som ein ser av reportasja på hjorteviltregisteret under er det viktig at prøver blir tekne på rett måte.

https://www.hjortevilt.no/viktig-at-jegerne-tar-skrantesjukeprovene-rett/

Er det spørsmål, ta gjerne kontakt med Per Wraa. mob. 476 07 979.