Det er smitteutbrot av Covid-19 blandt pasientar og tilsette ved Tokke helsesenter og omsorgsenter.

Ber om at besøkande nyttar munnbind og held avstand.