Informasjon til føresette med born i barnehagar i Tokke kommune og til dei som søkjer barnehageplass.

Du må no søkje om barnehageplass i Visma Flyt barnehage sin foresattportal.  Det gjeld om du søkjer for fyrste gong, søkjer endring av plass eller søkjer om overføring til annan barnehage i kommunen.

Her fylgjer informasjon om korleis du loggar deg på foresattportalen og korleis du i portalen legg inn søknad om barnehageplass.

Under barnehage ligg det ein link direkte til Visma Flyt Barnehage Foresattportal: https://barnehage.visma.no/Tokke

Ved å klikke på linken kjem du til innloggingssida i foresattportalen. Du loggar deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

I foresattportalen kan du velje nynorsk, bokmål eller engelsk som språk.

Søknaden har fylgjande trinn der føresette må leggje inn informasjon:

 

Opplysningar om barnet 

 • Fødselsnummer
 • Namn (Fornamn, mellomnamn) (etternamn)

1. Kontaktopplysningar om føresette

 • Relasjon til barnet
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadresse
 • Legg til annan føresett / medsøkjar

2.  Vel barnehage

 • Ynskje om startsdato
 • Barnehagar i prioritert rekkefylgje
 • Plasstype:  Full plass 5 dg, 4 dg, 3 dg, 2 dg

3. Andre opplysningar

 • Morsmål
 • Opptaksinformasjon
 • Krav til eventuell dokumentasjon
 • Andre opplysningar

Søknaden sendast elektronisk, direkte til foresattportalen i Visma Flyt Barnehage, og til administrasjonen i kommunen. Når søknaden er sendt vil du få ei stadfesting på epostadressa du har gjeve opp i søknaden.

Dersom du treng hjelp til søknaden i foresattportalen kan du vende deg til styrar i barnehagen eller oppvekstetaten i kommunen.

Tlf. 35075200  Sentralbord, Tokke kommune.

Lukke til!

Velkomen som søkjar til barnehageplass i Tokke kommune.