Aktivitetar i regi av idrettslaga har fyrsterett på bruk av idrettshallane.

Ber om at kvart idrettslag samlar aktivitetane sine i ein søknad.

Søknaden sendast på elektronisk skjema

BRUKARREGLEMENT FOR TOKKEHALLEN

Reglar for tildeling av tid i Tokkehallen