• Skal du søkje ny plass, endre eller flytte barn i anna barnehage/SFO bør du søkje no
  • I barnehagen har barnet plass fram til skulestart, men plass skulefritidsordning må søkjast kvart år
  • Skulefritidsordning må søkjast om kvart år
  • Det er 1 mnd. oppseiingsfrist i barnehage og skulefritidsordning.
  • Barn busett i andre kommunar med barnehageplass i Tokke må søkje kvart år.

Her kan du søkje om barnehageplass

Her kan du søke om skulefritidsordning

     Søknadsfrist: 01.03.2024