Me ynskjer oversikt over kor mange born som vil nytte seg av SFO tilbodet ved Tokke skule sommar 2020.

SFO omfanget avsluttas siste skuledag og det blir fakturert tom 19. juni for alle born.

Born som har fast SFO plass tom 19. juni kan søkje om ekstra dagar i sommarferien og det betalas for heile dagar, kr. 200,- pr.dag.

Faktura blir sendt ut i august.

Siste skuledag er 19. juni.

SFO er stengt veke 28, 29, 30 og 31 men det vert SFO tilbod ved Dalen barnehage i

denne perioden for dei som ynskjer dette. Det kan bli sett inn personale frå SFO om det

visar seg å være trong for dette.

 

Dei som ikkje svarar innan fristen kan ikkje nytte seg av SFO i ferien.

 

Skjema.pdf