Sommarskulen er ikkje heilt som vanleg skule. Du vel ein aktivitet som du vil følgje denne veka. Her kan du lære noko nytt, men det vil og vere eit stort fokus på det sosiale og det å ha det morosamt saman.

 

For kven: Elevar frå 5 -10 kl

Tid: Veke 25 (20.6-24.6)     klokka:  10-15

 

Sommarskulen finn stad på Dalen, men me organiserar skyss så langt det let seg gjere frå Høydalsmo/grendene. 

Sjå her for meir informasjon om påmelding.

Påmeldingskjema er også levert ut til elevane på skulane.