• Me fylgjer generelle smittevernråd og ventar at brukarane gjer det same. Er du sjuk, må du halde deg heime. Hugs god handhygiene og avstandsregel.
  • Så lenge alle er flinke til å fylgje generelle smittevernråd, ser me no ikkje behov for andre restriksjonar for bruk av biblioteket. Barn under 15 år kan kome på biblioteket utan føresette. Skuleelevar og andre som vil studere og jobbe på biblioteket, kan gjere det.
  • Ordning for meirope/ubemanna bibliotek må halde stengt inntil vidare. Me håpar å kunne starte opp att med ordinære opningstider og meirope etter sommaren.

Det er framleis mogleg å nytte tilbod om «bestill & hent». Då kan ein avtale henting også utanom opningstida. Kontakt oss på tlf 35 07 56 66 eller biblioteket@tokke.kommune.no.

Opningstider t.o.m veke 33:
Hovudbiblioteket på Dalen: tysdag, torsdag og fredag kl 10 - 15, onsdag kl 10 - 17
Filial i Høydalsmo: tysdag kl 16 - 19 (fylgjer skuleruta, stengt veke 26-33)

Velkomen til biblioteket! #vtbib