Fristen for innsending av spelemiddelsøknadar til kommunal handsaming er 1.november 2021.
 

Informasjon og søknadskjema finn du på https://www.anleggsregisteret.no/
 

Her finn du meir informasjon