Ynskjer laget ditt eller foreininga di å søkje om spelemidlar i 2023?

Fristen for innsending av spelemiddelsøknadar til kommunal handsaming er 1.november 2022.
Informasjon og søknadsskjema finn du her