Ynskjer laget ditt eller foreininga di å søke spelemidlar?

Fristen for innsending av spelemidlar til kommunal handsaming er søndag 5. november 2023.
Informasjon og søknadsskjema finn du på anleggsregisteret.no 

Skal det søkjast til eit nytt anlegg, ta kontakt med Jan Olav Hemsing på tlf. 90 72 49 81 eller jan.olav.hemsing@tokke.kommune.no for registrering i anleggsregisteret.