Startlån frå kommunen vil hjelpe deg som har hatt problem med å få lån i vanleg bank til å kjøpe eller tilpasse eigen bustad.

Søknadsskjema og meir informasjon om ordninga, finn du på http://www.husbanken.no/startlaan

Har du spørsmål om lånet eller søknaden er du velkomen til å ta kontakt med kommunen. Kontaktperson: Gro Bakke, epost: gro.bakke@tokke.kommune.no