Lite nedbør fører til stor skogbrannfare. Yr.no melder nå at skogbrannfaren er på orange nivå. Det er heller ikkje meldt nedbør av betydning dei fyrste 10 dagane. Vi oppfordrar alle til å vere forsiktige og respektere bålforbodet. Sjølv om det er tilrettelagte bålfyringsplassar betyr ikkje dette at det er fritt fram for å fyre bål. Forskrift om brannforebygging § 3 seier noko om aktsomhetskravet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

 

Ynskjer du å sete opp skogbrannplakater kan desse bestillast gratis hos DSB her:  Skogbrannplakat | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no) eller dei kan hentast på kommunehuset.