Vi er i stort behov for å ha lokale fosterheimar tilgjengelege i Vest-Telemark og Buf-etat skal nå ha kurs både i Morgedal og Bø. 

Tidsplan for kurs

Eigenpresentasjon for familiar som vurderar å bli fosterheim